2011. aug. 30.

Balogh Béla: A tudatalatti tizparancsolata (9-10.)

9. BÉKE ÉS HARMÓNIA


Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet. Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva.
Akkor érzem jól magam, ha szeretek.
Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.
Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom.

Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik.
Mindent szórakozva tanulok.
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet.
Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem.
Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem.
Világomban minden rendben van.

10. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.
Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.
A szeretet törvényét szívemben ismerem.
Biztonságos magamba néznem.
Biztonságos a múltba tekintenem.
Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul. Folyton megújul az életem.
Minden pillanata új, friss, és eleven.

Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.
Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.
Életemet magam irányítom.
Mindenben a szépet és a jót keresem.
Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem.
Új valóságom új gondolkodásom tükörképe.
Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.
Világomban minden rendben van.

2011. aug. 28.

Ki mint vet, úgy arat

Ha úgy tekintesz az elmédre, mint egy kertre, akkor könnyen meg lehet érteni a két eltérő funkciót, te magad vagy a kertész, és megszokott gondolkodásmódod segítségével naphosszat magvakat - gondolatokat - ültetsz tudatalattidba. Ahogy vetsz a tudatalattid... talajába, úgy aratsz testedben és körülményeidben is. Láss hozzá máris, vesd el a békesség, boldogság, helyes cselekedetek, jóakarat, fellendülés gondolatait!

Nyugodtan és érdeklődéssel gondolkodj ezekről az értékekről, és tudatos elméddel teljes mértékben fogadd el őket. Szüntelenül ültesd e csodás magvakat - gondolatokat - tudatalattid kertjébe, és dicsőséges termést takaríthatsz be. Tudatalattid olyan talajhoz hasonlatos, amely mindenféle magvaknak életet ad, a rosszaknak éppen úgy, mint a jóknak. Avagy a tövis fürtjeit és a bogáncsot gyűjti-é az ember? Gondolatunk tehát az ok, s a létrejövő körülmény az okozat.
Elengedhetetlen, hogy felügyeljünk gondolatainkra, és csak a kívánt körülmények létrejöttét segítsük elő. Ha helyesen gondolkodunk, ha értjük az igazságot, ha a tudatalattinkban lerakódó gondolatok építő jellegűek, harmonikusak és békések, akkor tudatalattink varázsereje harmonikus körülményeket, kedvező környezetet, mindenből a lehető legjobbat varázsolja elénk. Ha szabályozni kezdjük gondolkodási folyamatainkat, akkor bármely probléma megoldásához és bármely nehézség elhárításához igénybe vehetjük tudatalattink hatalmát. Más szavakkal, tudatosan együttműködhetünk a minden dolgokat kormányzó végtelen hatalommal és mindenható törvénnyel. ~Dr. Joseph Murphy~

2011. aug. 27.

Savaria Karnevál 2011.

Elkezdődött az idei Savaria Karnevál. Eddig minden évben megnéztem. Szines kavalkád...jelmezes felvonulás, előadások, koncertek, látványosságok, római katonák, rabszolgák, ősmagyarok, zsoldosok, gladiátorok barbár harcosok, ijászok, előkelőségek, Vesta szűzek, hastáncosok, tűznyelők, gólyalábasok rohangálnak szerte a városban. Van Borok utcája és Sörtér, lehet kapni többek között Gezemicét, a Pityókás pacskert és a Pityókás tekerentyűt. Nagyon finom, meg kell kóstolnod! Tartanak rabszolgavásárt, harci viadalokat. Az Iseumban Varázsfuvola előadás lesz, de Karneválszinházba is lehet menni szórakozni.

Diadaliv épült, istenszobrokat állitottak szerte a Fő téren, de egy Vesta szentély is készült az alkalomra. Rengeteg vásáros érkezett. Gyönyörű dolgokat lehet kapni. Sül az ökör, kolbász és langalló, incsiklandó illatok csiklandozzák az ember orrát. Mi kell még?
Nekem kellene...valaki, akivel el tudok menni, hogy ne járjak úgy, mint tavaly, tavalyelőtt és azelőtt...hogy bárkivel találkozom, mindenki azt a kérdést szegezi nekem: Egyedül vagy? Kivel jöttél?

Annyiszor hallottam ezt a kérdést, hogy kénytelen voltam óvatosan körülnézni. Tényleg mindenki markolja valaki kezét, kapaszkodnak, karolnak egymásba, hogy el ne keveredjenek a tömegben, gyereket cipelnek. Szólnak egymáshoz, megbeszélik hova menjenek, mit nézzenek meg, mi tetszett és mi nem, együtt falatoznak, iszogatnak és egyáltalán...jól érzik magukat együtt.
Engem nem zavar az egyedüllét...általában. A Jazz fesztivált is végigülöm minden évben egy fő téri padon, élvezve a zenét.

A karneválon is zavartalanul élveztem a partner nélküliség adta szabadságot, hogy akkor fordulok sarkon és iramodok az ellenkező irányba egy dallam, hang, vagy illat nyomába, amikor kedvem szottyan, nem kell egyezkedni senkivel. Oda megyek, azt bámulom akár órákon át, amit akarok, zavartalanul.
Azt persze tudom, ha nem élne velem a fiam és nem vennének körül emberek a munkahelyen, annyi időt töltenék csendben, beszéd nélkül, hogy észre sem venném, ha begyógyulna, beforrna a szám.
A viccet félretéve: mindenkinek kell, akihez szólhat, aki szeretettel nézi őt.
Ebben az évben itthon maradok.

2011. aug. 26.

Forróság

Rettenetesen meleg van. Szobámban a szekrény tetején karácsony óta ágaskodó gyertyapár megadta magát a forróságnak és megadóan meghajolt.
El lehet képzelni, milyen klima uralkodik a lakásban és mivel éjszaka dolgozom, nekem a legnagyobb melegben itt kellene kipihennem magam. Alvás helyett veritékben úszva forgolódom és remegő tagokkal, kimerülten kelek fel pár óra hiábavaló próbálkozás után.
Még pár nap és itt a megkönnyebbülést hozó enyhülés.

A héten két pozitiv dolog is történt. Az egyik, hogy a magánnyugdijpénztári megtakaritásom hozamát megkaptam, holott esélyem sem volt rá, mivel a mostani lakáscimemet nem jelentettem be és évek óta minden elszámolás, értesités az exemhez érkezett. Ennek ellenére a számukra ismeretlen cimre postán kiküldték az összeget.
Tehát a számmisztikai tanfolyamra a támogatás megérkezett. Mint mondtam, "ha ott kell lennem, ott leszek"!

A másik hirem, hogy egy internetes irodalmi folyóirat megkeresett, hogy irásokat kérjenek tőlem. Papiralapú kiadással is rendelkeznek, három nyelven jelennek meg. Beletekintettem a folyóiratba. Magas műveltségű diplomás tanárok, egyetemi oktatók, rengeteg publikációval, elismerésekkel rendelkező kortárs irók, költők irásai sorakoznak az oldalakon.
Képet, önéletrajzot és verseket, novellát kértek tőlem, amit el is küldtem, megfogalmazva melléje, hogy mindezt azért teszem, hogy világos legyen számukra, nekem semmi keresnivalóm nincs közöttük. Mindezt webforditóval forditva, illetve magyar nyelven. Oda-vissza lefordittattam, két forditóval is és bevallom, kinyúltam a nevetéstől, milyen zagyvaságokat produkáltak.

De választ kaptam. Nem tágitanak. Angol, spanyol, vagy román nyelvű forditást akarnak, mert még a google-s forditásban is látnak fantáziát.
Ezzel is úgy vagyok, mint minden mással. Nem kerestem, a sors hozta elém ezt a lehetőséget. Megteszem, amit tudok. Pár ismerősnek üzentem, hogy forditót keresek, aki ezt a pár oldalt szivességből leforditaná, mert
fizetni nincs lehetőségem. Ha meg kell jelenjen az irásom, meg fog jelenni.
Gyermekkorom óta irok és nincs kedvesebb időtöltésem, de tisztában vagyok a képességeimmel, nem épitek légvárakat. Ha tanult ember lennék, biztosan ez lenne a hivatásom.

Barátnőm mondta erre: Van, aki kvantumfizikáról ir, és olvassák, vannak emberek, akik Shakespeare-t, Thomass Mann-t, scifit, vagy a szerelmes regényeket részesitik előnyben. Amit, ahogy te irsz, az is érdekelhet sokakat.
Persze. De akkor is! Mit keressek én egy ilyen ragyogó irodalmi közegben?
Amit megtehetek, mégis megteszem. Mert ha feltűnik egy, az élet által elém terelt út, csak akkor jutok el bárhová, ha elindulok rajta.
A szépség


"Mert a test szép formájában semmi egyebet nem kell szeretnünk, mint azt, hogy isteni eredetű lelkünket arra a szépségre emlékeztesse, amelyet korábban az istenek között a maga igaz és tiszta mivoltában látott."

2011. aug. 24.

Karma és szabad akarat

Isteni Énünk, aki szereti földi lényünket, türelmesen terelget, üzeneteket küld, akadályokat állit, hogy rájöjjünk, nem jó irányba haladunk. De ha ezt nem vesszük észre, hanem csak a saját fejünk után megyünk, mérgesen szidva a sorsot, mert nem enged meg nekünk semmi olyasmit, amire vágyunk, akkor bekövetkezhet a legrosszabb: a sors kiemeli földi részünket ebből az inkarnációból.
Vagy a testünk és a földi életünk alkalmatlan arra, hogy elvégezze azt a munkát, amiért született akkor az Isteni Én leteszi ezt az eszközt (véget vet a céltalan földi inkarnációnak, például baleset formájában), és egy másik, megfelelőbbet használ (új inkarnációt indit, más körülmények között). Ezért fontos, hogy figyeljünk és észrevegyük a sors intelmeit, és önként kövessük a terelgetését. Ha támogató események jönnek, akkor valószinüleg jó úton járunk, még akkor is, ha ez nem feltétlenül tetszik földi énünknek.

Ellenben ha állandó akadályozó események történnek, vagy úgy érezzük falakba ütközünk mindenhol, akkor valószinüleg nem az a mi utunk, akkor sem, ha nagyon szivesen mennénk arra, s még ésszerűnek is látszik. Itt is később fog kiderülni, hogy miért az volt a helyes út.
Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a megfelelő úton járunk-e, vagy szeretnénk a sorsunknak megfelelő döntést hozni, akkor figyeljünk befelé is, a lelkünkbe. A szivünk mélyén, ami nem a vágyakat jelenti - érezni fogjuk a helyes irányt, függetlenül attól, hogy az egónknak mi tetszene.

Próbáljuk ezt megtalálni. Ráérezni, megtenni. Utána pedig figyelni az élet jelzéseit.
Aki tudatosan a helyes irányba akar menni, az szabad akaratát önként átadja a sorsának, és ezért a sors megjutalmazza: egyre nyugodtabb és elégedettebb élete lesz, hiszen a szive mélyén tudja, hogy pontosan azt teszi, amiért a Földre született."


2011. aug. 23.

Én a viz és a szél szeretnék lenni!


Valahol mélyen érzem...nem jó úton járok.

Orvul, a "semmiből" üvölt föl bennem a felismerés: hiszen lézengek!

Nincs is út a lábam alatt!


Vizben létezek...nem úszom...csak sodor, s én alkalmazkodom, elviselem. Mint egy csendes vizű folyóba hullt kacat...visz magával...partra sodor, mint semmi kis hulladékot, majd friss hulláma új lendülettel ismét magával ragad...hogy kis távolsággal odább új játék után kapva elveszitsen megint.


Vagy láttad már, hogy kap fel rohanó szél száraz falevelet? Emeli, emeli, pörgeti, alábújik, fölészáll, megforgatja, s máris száguld tova...s a falevél lágyan, gyengülő lebegéssel, sóhajtós megadással végül talajra nyugszik.


Rádöbbenet! Én a viz és a szél szeretnék lenni! 

2011. aug. 21.

A szerelem beszélgetett velem: "Én vagyok a minden és a semmi. Olyan vagyok, mint a szél: zárt ablakokon és ajtókon nem tudok bemenni."
Balogh Béla: A tudatalatti tizparancsolata (7-8.)

7. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.
Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom. Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.
Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.
Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.
Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.

Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.
Örömöm telik abban, amit csinálok.
Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.
A sikerfeltételei eleve adottak bennem.
Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.
Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok.
Sikerről sikerre haladok.
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az Új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.
Világomban minden rendben van.

8. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éjem.
Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem. kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.
Tudom. hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.
Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.
A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.

Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.
Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a Pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom.
A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.
Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.
Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.
Világomban minden rendben van.

2011. aug. 20.

Csakrák


Ahogyan a fizikai test ellenőrzésében és szabályozásában fontos szerepük van a belső elválasztású mirigyeknek, úgy az energetikai rendszer ellenőrzéséhez és szabályozásához fontosak az energiaközpontok, az ún. csakrák.
Az egészséges testben az energiaközpont egy spirált alkot, amely bizonyos sebességgel forog, és lehetôvé teszi az energia szabad áramlását a belsô elválasztású mirigy rendszeren keresztül  balra (az óramutató járásával ellenkezô irányba) forog.
Ez az életenergia átáramlik valamennyi energiaközponton, és mindig alulról felfelé, a gerinc mentén halad. A hat csakra energiája végül egy hetedik csakrában egyesül, amely a fejtetôn található. Ha a forgás lassul, az energia áramlása is lassúbb lesz, ill. blokkolódik. Következménye az egészségi állapot romlása és az öregedés.

Gyökércsakra

Biztonság és bizalom érzéseiért felelős.
Színe: piros
Elhelyezkedése a testen: a végbélnyílás és a nemiszervek között, gerincoszlop alján.
Nevének jelentése: biztos-pont
Szimbóluma: a négyszirmú lótuszvirág.

Akkor használjuk, ha bizonytalanságot érzünk, félünk az élettől - haláltól. Ha rosszul állnak anyagi dolgaink. Ha nem bízunk az emberekben, félelmeink uralkodnak rajtunk.
Uralma alá sorolható a végbél, vastagbél, vér-, és sejtfelépítés, csontrendszer, gerincoszlop, a fogak, körmök, a nyirokkeringés, valamint a kiválasztórendszer.
A föld elem tartozik hozzá, ezzel is jelezve eros kapcsolódását az anyagi világhoz. A biztonság, a túlélés, a pénz, az otthon, a munkánkkal teremtheto létbiztonság kérdései, tudatalatt megbúvó félelmeink, szorongásaink kapcsolhatók ehhez a csakrához.
Érzelmi jelentéstartalma a különbözo frusztrációk, a "nem vagyok elég jó" érzése, a falánkság, bátorság, az agresszió, birtoklási vágy, eroszakosság. Mentális szinten a versenyszellem, a magabiztosság, az alázat, materializmus és az extravertáltság, forróvéruség, merészség, mértékletesség és az életero tartozik az elso csakránk tulajdonságaihoz. A boség, az anyagi javak, és a pénz otthona. Blokk a gyökércsakrában: düh, agresszió, mértéktelenség,falánkság, birtoklási vágy, materialista szemlélet, vagy ezekkel ellentétben gyengeség, határozatlanság, félelem, önbizalomhiány, menekülési vágy a földi világból, a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok.

Köldökcsakra

Szexualitás, féltékenység és kapcsolat a saját testtel
Színe: narancssárga
Elhelyezkedése a testen:a köldök alatti részen, a has területe
Nevének jelentése: az önvaló lakóhelye
Szimbóluma: a hatszirmú lótuszvirág
Akkor használjuk, ha nem megfelően működik a szexualitás életünkben. Elfojtjuk vagy éppen túlzottan hajszoljuk a szexuális energiát. Ha féltékenységet érzünk, illetve nem tetszik a saját testünk. Édesanyával nem működik megfelelően a kapcsolat.
Hozzárendelt testrészek a has területe, a medence, a vese, hólyag, mindennemű testfolyadék, mint a nyirok, az emésztési nedvek vagy a sperma. Ehhez a területhez tartozik a prosztata, petefészek és a herék is. A víz elem kapcsolódik hozzá.
Formai jele a kör holdsarlóval.
Érzelmi és mentális társítások a vágyak, élvezet, étvágy, függőség, függetlenség, a trauma, az önelemzés, határozatlanság, állhatatosság, az önbecsülés hiánya, bölcsesség, alkotás, kreativitás, érzékiség, az öröm, a hisztéria, és a depresszió. Spirituális jelentése az ösztön, egyéniség, hűség és a valakihez tartozás szükségessége. Blokk a köldökcsakrában: feszült viszony a másik nemmel, szexuális vágyak kényszerű kielégítése vagy elfojtása, visszafogott érzelmek, ridegség, önbizalomhiány, a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok.

Napfonatcsakra

Tevékenység és munka alakulásáért felelős
Színe: napsárga
Elhelyezkedése a testen: köldök fölött, a gyomor területén
Nevének jelentése: a drágakövek városa
Egyéb elnevezése: Manipura-csakra
Szimbóluma: a tízszirmú lótuszvirág
Akkor használjuk, ha üzleti fellendülésre, sikerre vágyunk. Ha úgy érezzük mindent, amit az életben csinálunk nem elég jó. Ha irigységet érzünk mások felé, illetve gyomorproblémáink, emésztési gondjaink vannak. Édesapával nem működik jól a kapcsolat.
Hozzárendelt testrészek a derék, hasüreg, emésztési rendszerünk, a gyomor, máj, lép, epehólyag, hasnyálmirigy. Eleme a tűz.
Szimbolikus jelentése: a nap, a fény.
Megfelelő működés esetén boldognak, szabadnak érezzük magunkat, úgy érezzük megfelelőképp cselekszünk, optimisták vagyunk, rendben van a munkánk, jó helyen vagyunk. Idetartozó érzések, mentális jelentések; a lét kialakulása, átalakuló, fejlődő energia, öntudat, egyéniség, sugárzó életerő, egzisztencia, nyitottság. Blokk a napfonat csakrában: túlzott racionalizmus, hatalmi vágy, elégedetlenség, ingerültség, önbizalomhiány, félelem, kedvetlenség, bizonyításvágy, idegesség, sikertelenségérzet, irigység, maximalizmus, a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok.

Szívcsakra

Szeretet és harag érzéseiért felelos
Színe: zöld
Elhelyezkedése a testen: mellkas alsó része, középen a szív magasságában
Nevének jelentése: töretlen
Egyéb elnevezése: Anahata-csakra
Szimbóluma: a tizenkét szirmú lótuszvirág
Akkor használjuk, ha nem tudunk szeretetet vagy éppen haragot érezni az emberek iránt. Ha rossz a hangulatunk, szúr a szív tájéka illetve túl kritikusak vagyunk.
Ehhez a területhez nem csak a szív, de a tüdő, a mellkas, a hát szívtájéki területe, beleértve a gerinc nyak és derék közötti részét, a vér és vérkeringési rendszer tartozik.
Ehhez a csakrához a levegő elem tartozik.
Formai jele a hatágú csillag, mely két egymásba fonódott háromszögből áll. Ez az energiaközpontunk hivatott egyensúlyt teremteni a test, a lélek és a szellem között. Érzelmi és mentális jelentései a nyitottság, a szabadság, nyugalom, a nagylelkűség, a düh, mértéktartás, igazságosság, objektivitás. Ezen csatornán keresztül történik minden megélésünk elfogadása, az odaadás, a feltétel nélküli szeretet érzése. A szívcsakrában megbúvó blokkok a következoket okozhatják:
  • szeretetét nem mutatja ki,
  • állandóan fél a csalódástól,
  • zárkózottság,
  • a gyengédség zavarba hozza,
  • sebezhetoség,
  • érzelmi függoség,
  • szomorúság,
  • üres kapcsolatok,
  • közöny,
  • a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok .
Torokcsakra

Kommunikáció és kapcsolat a saját lelkünkkel
Színe: kék
Elhelyezkedése a testen: a torok magasságában
Nevének jelentése: tiszta
Egyéb elnevezése: Visuddha-csakra
Szimbóluma: a tizenhat szirmú lótuszvirág
Akkor használjuk ha önsajnálatot, sértődöttséget érzünk, valami nem tetszik önmagunkkal, viselkedésünkkel kapcsolatban. Kommunikációs problémáink vannak, allergiától, torokbántalmaktól szenvedünk.
A következo testrészek tartoznak ide: a torok, a nyak, állkapocs, fülek, légcső, hangképző szervek, nyelőcső, a tüdő felső része, pajzsmirigy.
Hozzárendelt eleme az éter.
Érzelmi és mentális szinten hozzátartoznak: együttműködés, információs energia, kommunikáció, objektív megismerés, inspiráció, művészi kifejezés, oszinteség, nyitottság, függetlenség, egységérzés. A torokcsakra nem megfelelő muködése esetén: túlzott racionalizmus, meggondolatlanság, üres fecsegés, egyéb beszédzavarok, mások manipulálása, hazudozás, vagy elfojtott önkifejezés, önértékelési zavar, önsajnálat, szomorúság, félénkség, gombóc érzés a torokban, félelem attól, hogy mások mit gondolnak rólunk, megfelelésvágy, a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok .

Harmadikszem csakra

Intuició, múlt-, és jövőkép
Színe: indigókék
Elhelyezkedése a testen:a homlokon, a két szemöldök között
Nevének jelentése: tekintély, korlátlan hatalom
Egyéb elnevezése: Ajna-csakra
Szimbóluma: a kör két szirommal
Akkor használjuk, ha megérzéseinket szeretnénk erősíteni. Ha bűntudatot érzünk a múltunkkal kapcsolatban, illetve félünk a jövőtől, a változásoktól. Ha úgy érezzük, nem jut elég időnk a dolgainkra.
Hozzárendelt testrészek az arc, szem, fül, orr, melléküregek, kisagy, központi idegrendszer.
Érzékszervi funkciója minden érzékelés beleértve az érzéken kívüli érzékelést is.
Az érzelmi intelligencia, spirituális tudat és belső látásunk helye.
Ehhez a csakránkhoz tartozik: szellemi energia, tisztánlátás, intellektus, emlékezet, szellemi akarat, intuíció, imagináció, szellemi gyógyítás, holisztikus szemlélet. Blokk a harmadikszem csakrában: túlzott racionalizmus, materializmus, fanatizmus, manipuláció, pszichés zavarok, feledékenység, butaság, a hozzá tartozó testi szervekkel kapcsolatos zavarok.

Koronacsakra

Kapcsolat a társadalommal és az univerzummal
Színe: ibolya
Elhelyezkedése a testen: a koponya tetején, a fej felett
Nevének jelentése: ezerszirmú
Egyéb elnevezése: Szahaszrara-csakra
Szimbóluma: az ezerszirmú lótuszvirág
Akkor használjuk, ha úgy érezzük, magasabb világbeli tudásra, segítségre van szükségünk.
Idegrendszerünk és a nagyagy, valamint a koponyalemezek, a tobozmirigy és a kutacs kapcsolhatók hozzá.
Érzékszervi funkciója nincs, de az empatikus képességünk erősítését segíti.
Szimbolikus jelentései a vallási öntudat, alázatosság, bünbánat, fájdalom, nosztalgia, intelligencia és tudás. Érzelmi és mentális jelentéstartalma a bánathoz, szenvedéshez, szenvedélybetegséghez, gyászhoz, öngyilkos hajlamhoz köthető valamint a felső mentál, a tiszta lét, isteni energia, isteni tudat, tökéletes lét, a nyugalom, az egységérzés, teremtésvágy , a más világokkal való kapcsolat és a túlérzékenység. Csökkent működés esetén: bizonytalanság, céltalanság, halálfélelem, értelmetlen élet érzés, felszínesség, kicsinyesség, a hozzá tartozó testrészekkel kapcsolatos zavarok jellemzőek.

/www.yamabushidojo.hu/

Nem tudom neked adni a napot


Nem tudom neked adni a napot,
De tudok adni egy pillanatot.
Mikor megállíthatod a ...
rohanó időt,
Kiszakítva belőle minden erőt.
Nem tudom a napot neked adni,
Sugarával meleget árasztani.
De elküldöm neked szívem melegét,
Áldásként küldöm, legyen tiéd
.

2011. aug. 19.

Ott a helyem!

Már emlitettem, hogy jelentkeztem egy számmisztikai tanfolyamra, pedig az összeg, amibe kerül, nem áll rendelkezésemre. Fogalmam sem volt róla, hogyan fogom kifizetni, ha eljön az ideje, de úgy gondoltam, mindenképpen ott a helyem, s ha ez igy van, a pénz is megkerül rá.

A magánnyugdijpénztári kifizetésben nem reménykedtem, hiszen botor módon nem jelentettem át a lakcimemet, amikor a férjemtől elköltöztem. Négy lakhelyem is volt azóta. Az elszámolások, értesitések mindig az exemhez érkeztek, s ő oda is adta nekem minden alkalommal. De a pénz, az más. Személyesen kell átvenni, személyazonosságot, lakcimet igazolva.
Már elkezdték a kifizetéseket, amikor kapkodni kezdtem, hogyan fogok a postával megegyezni, vagy irjak talán egy meghatalmazást a volt férjemnek, hogy felvehesse a pénzt?

Aztán egyik nap felhivott, hogy megérkezett az elszámolás, mennyit kapok, kapnék, ha fel tudnám venni. Másnap leültem meghatalmazást irni, aztán mielőtt elvihettem volna neki, csöngettek. Ide, erre a cimre, ebbe a lakásba, ami sehol nem volt bejelentve az okmányirodán kivül, de a magánnyugdijpénztárnak semmiképpen, hiszem mindent a másik lakásba küldtek több, mint tiz éven át, kihozták a pénzt és én minden gond nélkül hozzájutottam.

2011. aug. 18.

Balogh Béla: A tudatalatti tizparancsolata (5-6.)

5. EGÉSZSÉG
Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.
Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat minden gondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.
Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.
Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.
Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe.
Világomban minden rendben van.

6. IDEÁLIS TÁRS
Csak saját felelősségre!
Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.
Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.

Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.
Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.
Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.
Világomban minden rendben van.

2011. aug. 16.

Transzcendentális Meditáció

"A meditáció gyakorlatban való értelmezése eltér attól, amit a hétköznapi életben meditációnak tartanak. Meditáción, vagy elmélkedésen gyakran az elmélyült gondolkodást értik, esetleg egy problémán, feladaton való tépelődést. Valójában ez a kontempláció (elmélkedés), amikor intellektusunkkal, gondolatokkal közelítünk meg valamit. Ennek az igazi meditációhoz semmi köze sincs. A meditáció azt jelenti, hogy nem gondolkodunk valamiről, nem intellektuálisan "tapogatunk" körül egy témát, vagy bármilyen konkrét vagy absztrakt fogalmat, ellenkezőleg, éppen a tudatos gondolkodás kikapcsolására törekszünk. Az értelem, a logikus gondolkodás határokat szab a magasabbrendű tudasodás előtt; korlátozza a tiszta öntudat kibontakozását. A meditáció célja éppen az, hogy a logika, az intellektus korlátain és a hétköznapi megszokott tudatvilágon áttörve eljussunk a gondolatok forrásához, a tiszta öntudathoz.

Ha a TM-et mégis körül szeretnénk írni valahogy, akkor a legszerencsésebb , ha azt mondjuk, hogy nem kell semmit sem csinálni. Ez a technika a klasszikus értelemben véve nem is technika. ezzel a meghatározással találkozhatunk egyes keleti filozófiák írásaiban: olyan módszer, mely valójában nem is módszer, olyan út, mely lényegében nem is út. Maharishi a többi nagy mesterrel egyetemben elvet minden olyan technikát, amelyben valamit "tenni" kell. A "nem-cselekvés" azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán semmit sem kell csinálni. Az erőfeszítés nélküli meditáció és a semmivel nem törődés, noha árnyalatbelinek tűnik köztük a különbség, két különböző dolgot jelent. Néha találkozni olyan emberekkel, akik hallották valahol, hogy a meditációhoz nem szükséges semmiféle erőfeszítés, ezért ők naponta kétszer 20 percet csukott szemmel álmodoznak. Ez sajnos nem a TM, és meg sem közelíti annak hatékonyságát. A nemtörődömség eltunyult, lusta, nehézkes állapothoz vezet, míg az erőfeszítés nélküli meditáció a Transzcendentális Tudat tapasztalatához…


Egyes emberek éppen azért gyanakvóak a TM-mel szemben, mert egy technikáról van szó. A megvilágosodás, állítják, önmaguk megismerésének következménye, nem pedig valamilyen technika általi tökéletesedés. Ezeknek az embereknek valahol igazuk van: a megvilágosodás alapja az önmegismerés, ám ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek önállóan kell megtalálnia a megvilágosodáshoz vezető utat. Ha a múltban is mindent egyéni tapasztalataink alapján próbáltunk volna elérni, anélkül, hogy
az előttünk elők tapasztalatából merítettünk volna, akkor az emberek többsége még a mai napon is egy barlangban ücsörögne, és azon töprengne, hogy hogyan kell tüzet gyújtani. Maharishi a mély testi és lelki nyugalom felé vezető utat mutatja meg az embereknek, s ezen az úton a TM segítségével haladhatunk.


A TM gyakorlatának nagyszerűsége abban áll, hogy a tökéletes csend és nyugalom állapotába a cselekvés, a tevékenység útján vezet el bennünket. Olyan különleges tevékenység ez, mely fokozatosan megszüntet minden más tevékenységet, legvégül még önmagát is. Innen adódik hatékonysága. A TM olyan módszer, mely képes önmagán túllépni, transzcendálni. Azok a technikák, amelyek erre nem képesek, nem juttatják el az elmét a teljes mentális csend birodalmába. Ám ez fordítva is igaz: azok a technikák, amelyek a gyakorlat egyetlen szakaszában sem igényelnek semmiféle erőfeszítést, és még önmagukat is transzcendálják, Transzcendentális Meditációnak nevezhetők, függetlenül attól, hogy éppen milyen névre hallgatnak.
Számos meditációs technikától eltérően a TM nem kívánja meg a világtól való visszavonulást. A TM gyakorlása minden ember számára egyforma, mégpedig azért, mert nem a gondolatok jelentésén alapul, hanem azok keletkezésének folyamatán. Mivel a gondolatok keletkezésének módja minden embernél azonos, így a technika gyakorlása is minden ember számára egyforma. A TM gyakorlását nem szükséges különleges ülő helyzetben végezni, s a gyakorláshoz nem kell életmódot változtatni, sem valamilyen határozott filozófiát elfogadni." /TMINFO.HU/

2011. aug. 15.

Ahova érdemes elmenni, oda nem vezet rövid út


Miért tör rám gyakran orvul, váratlanul, hogy mennék tüstént, akár ha semmi nyom nem is maradna utánam?
Tudom, hogy erős vagyok, hihetetlenül erős.
Nem hagyhatok veszni mindent.
Erőtartalékom utolsó morzsáját felhasználva tettem a dolgom mindig, néha egészen a fizikai megsemmisüléig, az eszméletvesztésig. Kemény ember lettem.
Mindig nyitni szerettem volna, s helyette egyre több zárat, reteszt szereltem magam köré.
Most amerre nézek, az életemben lakatok függnek minden utamon.
Nincs visszalépés, nincs egérút.
Csak a szivem, azt ne engedd, hogy bezárjam!
Ami még hátra van az útból, hadd tegyem meg nyilt szivvel, gyengéd, áradó szeretettel!
Mert anélkül semmit nem ér az eddig átküzdött, megharcolt több, mint ötven évem.

2011. aug. 14.

Tartsd tenyeredben a végtelent!

Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökkévalóságot, s tartsd tenyeredben a végtelent.
/William Blake/

2011. aug. 13.

Balogh Béla: A tudatalatti tizparancsolata (3-4.)

3. ELFOGADÁS
Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom.
Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok.
Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok.
Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom.
Világomban minden rendben van.

4. JÓVÁTÉTEL
A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.
Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.
Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.
Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.
A változást egyre jobban érzem magamon.
Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom.
Világomban minden rendben van.

2011. aug. 12.

Balogh Béla: A tudatalatti tizparancsolata (1-2.)

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!

Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.

Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szükségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.
Egyedül tőled függ. És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...


1. EGYSÉGTUDAT
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem.
Lélek és tudat formájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, igaz szó és ihlet formájában áramlik át rajtam.
Felismerem, hogy gondolataim teremtőerővel rendelkeznek.
Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Minden fontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.
Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.
A bennem lévő teremtőerőt szabadon használhatom.
Teremtőerőmet a közösség javának szogá1atába állítom.
Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, megteremtem a tudatosság új ciklusát, és átalakul az életem.
Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom.
Világomban minden rendben van.


2. MEGBOCSÁTÁS
Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.
Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom.
Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.”
A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtőerőm felszabadul, és építő módon használhatom.
Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek.
Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek.
Világomban minden rendben van.