2013. dec. 25.

TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

József Attila

2013. dec. 8.

Szeretem a csendet

Szeretem a csendet. S tudod-e, miért? Mert a szó csak akkor kell, ha valaki nem ért. A szó hiánypótló, hol megértés nincsen, hol KÉT SZÍV beszél, ott jelen van Isten. Az Ő békéje, szeretete, türelme egy helyre fér csak bele; a csendbe. A csendesség tere a legnagyobb tér, ahová a szívünk pihenni tér. Így hát a csend, ha nem tudnád, Barátom, a legbeszédesebb ezen a világon. Helyt ad az mosolynak, cinkos pillantásnak, helyt ad szeretetnek, sóvár vágyódásnak, helyt ad nyugalomnak, isteni békének, helyt ad megértésnek, gyöngéd érintésnek, helyt ad fájdalomnak, tisztító könnyeknek, desosem ad teret a veszekedésnek. Hát ezért szeretem úgy. Ugye már érted? Ha hallgatok, azért van, mert szeretlek Téged, s legnagyobb kincsemet, a csendem osztom meg Véled .Hallgasd! Csak figyelj! A ki nem mondott szavakat a világért se bánd! A szavak sokszor hazugok. De a CSEND sose bánt. Simogat, elringat, dúdolgat füledbe. Szárnyain suhogva jő el az este. S én itt vagyok Veled. Hallod? Szívem dobban. Bele a füledbe…bele a csendbe.

Carmen Hagara

2013. dec. 5.

Bizalom

Aki nem hisz a sikerben, soha nem lesz sikeres Aki hisz a saját sikerében, magabiztos. A bizakodás képessége egy olyan adottság, amely lehetővé teszi, hogy lássunk valamit, ami még nincs. Bár nem létezik, mégsem puszta képzelődés. Magabiztosnak lenni azt jelenti, hogy felismerjük, minek kell lennie - anélkül, hogy egoizmus vagy haszonlesés vezérelne minket. A bizakodásban az is benne van, hogy folyamatosan áttekintjük az utat, és "a jó látószögből" mindig készek vagyunk megtenni a szükséges lépést. A bizakodás olyan, mint a gépkocsivezetés: a térképen látjuk a célt, közeledünk felé még akkor is, ha kerülő utakat kell tennünk, vagy éppen dugóban állunk. Ma bizakodva tekintek egy élethelyzetre, és felismerem a következő teendőt - hagyom, hogy a cél idővel megmutatkozzon. 
Melody Beattie

2013. dec. 4.

Tél integet

"Fehér a hó, fehér a ház
fehér a gondolat, mi rám talál.
Az első hó fedte, nyugalmas táj
békével tölt el, s rám kiabál:
megállj!"


 Áprily Lajos

TÉL INTEGET

Hajnalban deret hint az égi kék.
Eltűntetek már, mókusok, pelék?

Befogadott-e régi odvatok?
Dióimtól szörnyen meghíztatok.

Vajjon szigoru lesz-e teletek?
Szeretnék elaludni veletek.

Csak lelnék barlangot, mely befogad,
hogy zsibbadásba öljem gondomat.

Sziklás, védő odut, hol alhatom,
hol nem tudom: van háború s atom.

Aludnám, míg indul a hó-zene,
éber patakszó felébresztene,

a betömött odut kibontanám,
kilépnék és új nap ragyogna rám.